13 marca 2017

Spotkania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z samorządowcami

Wdrażanie zmian w oświacie było tematem spotkań Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego z samorządowcami, dyrektorami szkół oraz przedstawicielami społeczności lokalnej.

7 marca br. na spotkaniach w Kętrzynie i Reszlu wojewoda Artur Chojecki podkreślił, że we wprowadzaniu zmian nowej sieci szkół bardzo ważne są szeroko prowadzone rozmowy i dyskusje na temat reformy oświaty z jednostkami samorządu terytorialnego. Kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki poinformował, że obecnie większość samorządów podjęła uchwały intencyjne w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, a proces wdrażania reformy oświaty przebiega sprawnie. W Kętrzynie przedstawiciele samorządów zwrócili uwagę na podniesienie poziomu kształcenia oraz dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. Kurator oświaty przedstawił propozycje finansowania oświaty w związku z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego oraz udzielał odpowiedzi na zadawane pytania. Podczas spotkania z Burmistrzem Reszla Markiem Janiszewskim, Radą Miasta Reszla, dyrektorami szkół oraz przedstawicielami społeczności lokalnej wojewoda Artur Chojecki przedstawił założenia wdrażania reformy oświaty oraz pokreślił, że w województwie warmińsko-mazurskim reforma przebiega zgodnie z harmonogramem. Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie podziękowała miejscowemu samorządowi za sprawne przeprowadzenie zadania związanego z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, a także przedstawiła informację na temat aktualnego stanu wdrażania reformy w województwie.