20 marca 2017

Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała nowe rozporządzenia:

17 marca br. – Rozporządzenie  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

17 marca br.- Rozporządzenie w prawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

16 marca br. – Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie  wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

16 marca br. – Rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

16 marca br.- Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

16 marca br. – Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

13 marca – Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.