23 marca 2017

Zostańcie jedną z pierwszych szkół eTwinning!

eTwinning rozszerza zakres działania – od nauczycieli do całych szkół. Zostańcie jedną z pierwszych szkół eTwinning!

W październiku 2017 roku wszystkie szkoły spełniające określone kryteria zostaną zaproszone do ubiegania się o tytuł szkoły eTwinning!

Dlaczego warto zgłosić swój udział?

  • Aby wprowadzić wymiar europejski do swojej szkoły i zagwarantować większą widoczność na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • Aby zdobyć uznanie dla pracy wykonanej w szkole przez wszystkich jej pracowników zaangażowanych w działania w ramach eTwinningu;
  • Aby mieć wpływ na politykę edukacyjną: Wasza szkoła stanie się wzorem dla innych szkół, a także dla władz regionalnych i krajowych.

Szczegółowe informacje na: www.etwinning.pl/szukamy-szkol-etwinning/