6 kwietnia 2017

Planowane Granty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

L.p. Temat Forma Liczba uczestników
(Olsztyn, Elbląg, Ełk)
Termin realizacji Uwagi
1 Cyber (nie)bezpieczni – profilaktyka przemocy rówieśniczej konferencja 150
80
60
IV-V.2018
2 Szkolnictwo zawodowe w relacji z pracodawcą konferencja 100
60
40
IX-X.2018
3 Nauczyciel i rodzic na drodze wychowania ku wartościom konferencja 150
80
60
IV-V.2018
4 Budowanie autorytetu nauczyciela – etyka zawodu konferencja 150
80
60
V-VI.2018
5 Wolontariat w szkole konferencja 200 X.2018
6 Wspieranie uzdolnień szansą rozwoju ucznia konferencja 150
80
60
IX-X.2018
7 Metoda na metodę harcerską konferencja 100 IV-V.2018
8 „Od smutku do nadziei” – pomoc uczniom w depresji konferencja 150
80
60
VI.2018
9 Metody kształcenia matematycznego ukierunkowane na efektywność. Jak skutecznie pracować z uczniem na lekcji matematyki warsztat 1*20
1*20
1*20
IX-X.2018
10 Kształcenie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia w edukacji wczesnoszkolnej warsztat 1*20
1*20
1*20
IV-VI.2018
11 Eksperyment, doświadczenie i obserwacja w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych warsztat 1*20
1*20
1*20
IV-VI.2018
12 Perspektywy i praktyczne rozwiązania w doradztwie zawodowym warsztat 1*20
1*15
1*15
IV-VI.2018
13 Rozmawiamy o wartościach w szkole warsztat 1*20
1*20
1*20
IV-VI.2018
14 Sztuka dialogu: nauczyciel, uczeń, rodzic warsztat 2*20
1*20
1*20
IX-X.2018
15 Wspomagania procesu wychowawczego metodą harcerską warsztat 1*20
1*15
1*15
IV-VI.2018
16 Każdy uczeń ma talent – odkrywanie mocnych stron, zasobów zdolności – nauczyciel w roli tutora warsztat 2*20
1*20
1*20
IX-X.2018
17 Szachy w edukacji warsztat 1*15
1*15
IV-VI.2018