5 maja 2017

Rekrutacja na stanowiska koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Poszukujemy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, w celu przygotowania ich do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Działanie realizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” – Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Seminaria przygotowujące koordynatorów będą zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Trzydniowe seminaria odbędą się w okresie od czerwca do lipca 2017 r.

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zgodnych z warunkami określonymi w  treści ogłoszenia ORE w tej sprawie drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn do dnia 22 maja 2017 r.

 

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie ORE w sprawie rekrutacji koordynatorów oraz wzory niezbędnych załączników.

Załączniki

Ogłoszenie ORE
Data: 2017-05-05, rozmiar: 511 KB
Wymagania wobec kandydatów na koordynatorów
Data: 2017-05-08, rozmiar: 530 KB
Formularz zgłoszeniowy koordynatorzy
Data: 2017-05-05, rozmiar: 673 KB
Deklaracja o współpracy koordynatora
Data: 2017-05-05, rozmiar: 508 KB
Karta oceny koordynatorów
Data: 2017-05-05, rozmiar: 543 KB
Oświadczenie uczestnika projektu
Data: 2017-05-05, rozmiar: 431 KB