29 maja 2017

Konferencje i szkolenia na temat nowej podstawy programowej

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli realizują konferencje i szkolenia poświęcone nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach grantów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty odbyły się 3 konferencje dla nauczycieli: w kwietniu – zorganizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oraz w maju – przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Trwają także szkolenia dla nauczycieli z podstaw programowych poszczególnych przedmiotów. 19 maja 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, zaś w minioną sobotę (27 maja br.) w V LO w Olsztynie miała miejsce konferencja dla nauczycieli języka polskiego, zorganizowana przez konsultantów W-MODN w Olsztynie – p. E. Jermacz i p. W. Tańskiego. Udział w konferencji wzięła dr Wioletta Kozak – ekspert i twórca nowej podstawy programowej z języka polskiego dla uczniów szkoły podstawowej. Frekwencja nauczycieli na szkoleniach wskazuje na duże zainteresowanie tematyką spotkań, a ich aktywność – potrzebę podniesienia jakości pracy. Dotychczas zrealizowano 162 szkolenia dla 5235 nauczycieli. Pracownicy kuratorium oświaty monitorują realizację ww. szkoleń zgodnie z ich harmonogramem poprzez prowadzone obserwacje. Konferencje i szkolenia zakończą się w czerwcu.