29 maja 2017

Młodzi posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży

Od 1994 roku zawsze 1 czerwca gmach na Wiejskiej w Warszawie we władanie przejmują młodzi parlamentarzyści – w tym dniu odbywa się Sejm Dzieci i Młodzieży. Skupia on, tak jak Sejm RP, 460 posłów. Nim uczniowie zasiądą w ławach poselskich muszą przejść proces rekrutacji wykonując określone zadanie. W tym roku polegało ono na ustaleniu, czy w przestrzeni publicznej, którą zamieszkują uczniowie, znajduje się miejsce, którego nazwa nawiązuje do systemu totalitarnego. Jeśli takie miejsce uczniowie odnaleźli, proponowali działania zmierzające do zmiany nazwy i upowszechniali wiedzę o nowym patronie. W przypadku braku takiego miejsca młodzież wskazywała miejsce warte upamiętnienia oraz rozpropagowała o nim wiedzę w społeczności lokalnej. Nasze województwo na tegorocznej XXIII Sesji Sejmu DiM reprezentować będzie 9 dwuosobowych zespołów. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego młodzi parlamentarzyści otrzymali symboliczne akty nominacji. Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali swoje projekty. Mówili o doświadczeniach w pracy na rzecz zmieniania przestrzeni publicznej, w której zamieszkują. Wskazywali na bohaterów, o których pamięć należy przywrócić i miejsca, których nazwy powinny ulec zmianie ze względu na niechlubne życiorysy ich patronów. Artur Chojecki gratulował młodzieży pomysłowości oraz determinacji w urzeczywistnianiu projektów. Życzę wam – mówił wojewoda – by pasja, odwaga i doświadczenie zdobyte podczas pełnienia funkcji posła towarzyszyły wam w dorosłym życiu. Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu akcentował wychowawczy aspekt tegorocznych projektów. Temat wymagał, podkreślał kurator, aby nawiązać współpracę z różnymi instytucjami w środowisku lokalnym, poznać historię i zainteresować mieszkańców swoim pomysłem. Wy wypełniliście to zadanie wzorowo. Jestem pełen uznania dla waszej dojrzałości, wiedzy historycznej oraz postawy. To zapewne jest zasługą waszych rodziców. Ale również szkoły oraz nauczycieli – serdecznie wam gratuluję. Tymi słowami spotkanie z młodymi parlamentarzystami podsumował Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Województwo warmińsko-mazurskie na najbliżej sesji parlamentu dzieci i młodzieży reprezentować będą uczniowie z następujących szkół:

– Gimnazjum Specjalne nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

– Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu

– I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie

– Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie

– Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfiego w Ostródzie

– Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim

– Gimnazjum nr 4 w Ełku

– Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Zespole Szkół w Nidzicy (dwa zespoły).

Gratulujemy młodym parlamentarzystom.