30 maja 2017

Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych

Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania w pracy diagnostycznej zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz zastosowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Udział w szkoleniu jak i wszelkie materiały merytoryczne będą bezpłatne.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższym załącznikiem:

Ogłoszenie ORE szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: jmarcinkiewicz@ko.olsztyn.pl

Osoba do kontaktu: Jolanta Marcinkiewicz, tel. 89/52 32 533.

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu