13 czerwca 2017

Microsoft Innovative Educator Expert

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele szkół województwa warmińsko-mazurskiego

Microsoft dla Edukacji zaprasza wszystkich nauczycieli i szkoły do rozwoju swoich kompetencji poprzez udział w programie Microsoft Innovative Educator Expert na rok szkolny 2017/2018.

Jest to program, w którym uczestniczą nauczyciele z całego świata. MIE Experts pomagają w kształtowaniu przyszłości wprowadzając innowacje do edukacji, dzielą się z innymi edukatorami swoimi pomysłami i stają się ekspertami w efektywnym wykorzystaniu technologii w edukacji.

MIE Expertami zostają nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich etapów edukacyjnych.

Szkoły, w których pracują nauczyciele zaangażowani w program MIE Experts, stają się modelowymi szkołami w regionie pod kątem wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod w obszarze komunikacji i współpracy w szkole, prowadzeniu lekcji, uczeniu się i rozwijaniu kompetencji nauczycieli i uczniów.

Aplikacje do programu należy składać do 15 lipca 2017 r.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://aka.ms/ProgramMIEE

Kontakt: Agata Kapica – Manager Programu Microsoft dla Edukacji, agata.kapica@microsoft.com