27 czerwca 2017

Dystrybucja ostatniej transzy podręczników do klasy III w wersji standardowej

Dyrektorzy szkół podstawowych
publicznych i niepublicznych
województwa warmińsko-mazurskiego

Uprzejmie informujemy, że 19 czerwca 2017 r. rozpoczął się proces dystrybucji ostatniej transzy podręczników do klasy III w wersji standardowej dla tych szkół, które mają na nie zapotrzebowanie. Lista dystrybucyjna powstała na podstawie analizy ankiety jaką szkoły wypełniły w kwietniu br.

Najpóźniej do końca sierpnia (realnie do 15 lipca) wszystkie egzemplarze powinny dotrzeć do szkół, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Podręczniki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Przypominamy, że analogicznie jak podczas dostarczania poprzednich podręczników, dostawca przesyłki nie będzie odnotowywać faktu jej dostarczenia w aplikacji internetowej (tj. nie będzie zmieniał statusu zamówienia na „doręczono”). Państwo natomiast jesteście zobowiązani do niezwłocznego potwierdzenia odbioru podręczników w aplikacji koniecznie wpisując datę odbioru podręczników.

Prosimy o zapoznanie się z treścią listu Zespołu ds. koordynowania działań związanych ze zleceniem opracowania i wydawania podręcznika przez MEN.

Załączniki