10 lipca 2017

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo

Trwa nabór kandydatów do II kadencji Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku.

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Gozdek-ekspert w Biurze Organizacyjnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej (tel. (22) 34-74-140, mail: anna.gozdek@men.gov.pl)

Załączniki