9 sierpnia 2017

Aktualna baza danych z województwa warmińsko – mazurskiego dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek

W związku z realizacją zadań określonych w działaniu 2.1.4 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, przyjętego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia
29 kwietnia 2014 r. udostępniam aktualną bazę danych instytucji wspierających rodzinę w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia skali tego zjawiska w województwie warmińsko – mazurskim.

 

 

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

 

Sporządziła:

Jolanta Marcinkiewicz

jmarcinkiewicz@ko.olsztyn.pl

tel. 89/52 32 533