11 sierpnia 2017

Narady inaugurujące rok szkolny 2017/2018

WKWO. 0230.4.2017

 

Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

województwa warmińsko-mazurskiego

 

Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów na narady inaugurujące nowy rok szkolny,  podczas których zostaną przedstawione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 oraz plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Spotkania  odbędą się według następującego porządku:

28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)  – Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki ul. Piłsudskiego 7/9, sala 52,
godz. 9.00 (Olsztyn oraz powiat szczycieński),
godz. 11.00 (powiaty – olsztyński, działdowski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, ostródzki).

29 sierpnia 2017 r. (wtorek) – Elbląg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Grunwaldzka 137, aula,
godz. 10.00 (Elbląg oraz powiaty: elbląski, braniewski, iławski, nowomiejski, lidzbarski, bartoszycki).

30 sierpnia 2017 r. (środa) – Ełk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Grunwaldzka 1, aula,
godz.10.30 (Ełk oraz powiaty: ełcki, gołdapski, giżycki, olecki, piski, węgorzewski).

Z poważaniem

Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty