29 sierpnia 2017

Narady kuratora oświaty przed nowym rokiem szkolnym

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki rozpoczął cykl narad z udziałem dyrektorów szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwsza odbyła się wczoraj (28 sierpnia) w Olsztynie. Głównym tematem spotkań jest organizacja roku szkolnego 2017/2018. Reforma edukacji stała się faktem, 1 września rozpoczną działalność 8 letnia szkoła podstawowa i branżowa szkoła I stopnia. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie, na przestrzeni kilku lat – powiedział kurator oświaty, zwracając się do dyrektorów. Pamiętajmy o tym, że na nas nauczycielach spoczywa obowiązek zainteresowania się każdym uczniem, wsparcia każdego młodego człowieka, który tej pomocy potrzebuje. Kurator oświaty w wystąpieniu przypomniał zebranym o obowiązku utrwalania w szkołach pamięci o przeszłości; wrzesień to szczególny miesiąc, nie zapominajmy o tym – podkreślał kurator. Odniósł się również do zmian w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, akcentując zawarte w niej zadania szkoły dotyczące wychowania. Podczas narady w Olsztynie Wojciech Cybulski wicekurator oświaty omówił kierunki polityki oświatowej wskazane przez ministra edukacji do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 . Został także zaprezentowany plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na nadchodzący rok. Kolejne narady odbędą się w Elblągu (29 sierpnia) oraz w Ełku (30 sierpnia).