31 sierpnia 2017

Życzenia Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek,
Nauczyciele,
Uczniowie i  Rodzice,
Przedstawiciele organów prowadzących
w województwie warmińsko-mazurskim

Rozpoczynamy nowy rok szkolny – 2017/2018, pierwszy  w zreformowanej szkole. Od 1 września zacznie funkcjonować 8-letnia szkoła podstawowa i branżowa szkoła I stopnia oraz obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. W życie wejdą przepisy wykonawcze do ustawy Prawo oświatowe. Życzę wszystkim społecznościom szkolnym, aby zmiany wynikające z reformy edukacji sprzyjały rozwojowi szkół i placówek, a działania podejmowane w ich ramach były ukierunkowane przede wszystkim na rozwój ucznia i jego potrzeby.

U progu nowego roku Nauczycielom życzę satysfakcji z wykonywanej pracy; inspiracji do wprowadzania nowych rozwiązań metodycznych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz dobrej atmosfery pracy. Niech  uda się Państwu zrealizować wszystkie zamierzenia, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Wszystkiego dobrego.

Uczniom życzę, by potrafili w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by umieli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i sportowe, by we właściwy sposób decydowali o dalszych losach edukacyjnych i zawodowych.

Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech każda szkoła i placówka będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym. Życzę dobrej współpracy z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami

Przedstawicielom organów prowadzących życzę, by rok szkolny 2017/2018 był rokiem satysfakcjonującej pracy, rokiem trafnych decyzji i zrealizowanych planów.

Wszystkim społecznościom szkolnym, instytucjom oświatowym oraz środowiskom pracującym na rzecz edukacji życzę  dobrego nowego roku szkolnego.

Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty