5 września 2017

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Wojewódzką inaugurację roku szkolnego 2017/2018  rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana w Kościele pw. Św. Ojca Pio w Ostródzie,  której przewodniczył  Arcybiskup  Metropolita Warmińskiego Józef Górzyński. Następnie licznie zebrani goście na czele z senator Bogusławą Orzechowską, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim, władzami miasta oraz przedstawicielami szkół i placówek oświatowych Ostródy uczestniczyli w odsłonięciu muralu poświęconego Armii Krajowej, patronowi Szkoły Podstawowej nr 1, która była gospodarzem uroczystości. Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty złożył życzenia dobrego roku wszystkim społecznościom szkolnym na Warmii i Mazurach. Odniósł się również do gospodarza inauguracji – Szkoły Podstawowej nr 1, która  realizuje program wychowawczy uwzględniający wartości i postawy związane z patronem szkoły. W  wystąpieniu kurator podkreślił znaczenie obecności na uroczystości byłych żołnierzy Armii Krajowej.  Przywoływanie wydarzeń historycznych, obcowanie z ludźmi, którzy walczyli o niepodległość oraz budowanie więzi międzypokoleniowej to najpełniejsza lekcja patriotyzmu –mówił Krzysztof Marek Nowacki, zwracając się do uczestników spotkania. Szczególnie ciepłe słowa  skierował do uczniów i ich rodziców, akcentując dotychczasowe osiągnięcia  szkoły.

W dalszej części  uroczystości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zaprezentowali program artystyczny pokazujący ich różnorodne zainteresowania.

Rok szkolny 2017/2018 w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczęło prawie 200 tys. dzieci i młodzieży, w tym ponad 100 tys. w szkole podstawowej.