7 września 2017

Informacja dotycząca realizacji programu Aktywna Tablica

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych

 

 

Ze względu na napięty harmonogram realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, informujemy
o możliwości wypełnienia ankiety dostępnej w „Strefie dla zalogowanych” https://strefasio.men.gov.pl zakładka Ankiety, dotyczycącej udziału w ww. Programie.

 

Ze względu na możliwość uzyskania większych środków finansowych na realizacje Programu w obecnym roku, zebranie powyższych danych jest niezbędne dla oszacowania
i zabezpieczenia  kwoty wykraczającej poza wyznaczone na 2017 r. – limity.

 

 

 

Z poważaniem

Anna Klepacka

Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Tel. 89 52 32 557