7 września 2017

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach „Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty”

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, jako koordynator Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego planuje zorganizować w dniach
16 – 20 października 2017 r. Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach pod hasłem:
„Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty!”. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej konsekwencji wynikających ze zmian na rynku pracy, jak również poznanie współczesnych trendów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń nt. kompetencji i talentów na rynku pracy. Konferencja inaugurująca odbędzie się 17 października 2017 r w Elblągu.
Zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery na Warmii i Mazurach. Prosimy o umożliwienie młodzieży szkolnej udziału w planowanych wydarzeniach.
Osobą do kontaktów w tej sprawie jest: Kamila Gębica-Dolatowska, tel.: 55/234-67-83, k.gebica@up.gov.pl.

Załącznik: Ramowy program wydarzeń.

Sporządziła:
Grażyna Dywańska
st wizytator
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
tel. 895232533