13 września 2017

78. rocznica agresji ZSRR na Polskę

Szanowni Państwo
Dyrektorzy,
Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych.

Polska walcząca z hitlerowskim najeźdźcą została w dniu 17 września 1939 roku napadnięta przez Armię Czerwoną. Tym samym Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sowieckiej agresji stała się Zbrodnia Katyńska i masowe deportacje setek tysięcy obywateli polskich w głąb ZSRR. W ciągu niespełna dwóch lat władzy sowieckiej na ziemiach zabranych Polsce represjonowano w różnych formach – od rozstrzelania, poprzez więzienia, obozy i zsyłki, po pracę przymusową – ponad 1 milion osób.

W przededniu 78. rocznicy tych tragicznych wydarzeń zwracam się do Państwa z prośbą o uczczenie pamięci ofiar agresji i okupacji sowieckiej. Niech podjęte w szkole działania ocalą od zapomnienia prawdę historyczną i będą wyrazem narodowej pamięci oraz hołdu oddanego poległym, więzionym i zesłanym.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki