18 września 2017

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Informujemy, iż Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 18 października 2017 r. organizuje konferencję pn. „ Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty. Rekrutacja odbędzie się wkrótce poprzez stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji (decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełniania kryteriów naboru uczestników). Szczegóły dostępne są na stronie www.ore.edu.pl