21 września 2017

Nauczyciele odebrali certyfikaty

W czerwcu zakończyła się I ogólnopolska edycja szkoleń dla nauczycieli „Polska wiek XX – losy państwa i narodu” cykl „Między dwoma totalitaryzmami”. Z tej okazji w minioną środę (20 września br.) 26 nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Z wyróżnionymi pedagogami spotkali się: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie dr. hab. Karol Sacewicz oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski. Szkolenie „Między dwoma totalitaryzmami” obejmowało cykl wykładów, projekcje filmów, a także warsztaty z wykorzystaniem materiałów źródłowych. Główne tematy dotyczyły m.in. Polskiego Państwa Podziemnego, zbrodni niemieckich i sowieckich na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji, życia Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej, sytuacji Polski po zakończeniu II wojny światowej oraz polityki władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948. Dyrektor olsztyńskiej delegatury IPN zapowiedział, że zajęcia będą kontynuowane również w tym roku. Podczas spotkania został także zaprezentowany kilkuminutowy film animowany pt. „Niezwyciężeni”, który opowiada o 50 latach heroicznej walki Polaków o odzyskanie wolności.