21 września 2017

Nowe inwestycje dotyczące rozbudowy infrastruktury szkolnej

Dziś (21 września) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w obecności Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego wójtowie Gminy Stawiguda Irena Derdoń i Gminy Dywity Jacek Szydło oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podpisali umowy dotyczące realizacji inwestycji w ramach rozbudowy infrastruktury szkolnej obu gmin.

W Bartągu powstanie nowy obiekt Szkoły Podstawowej w Rusi z halą sportową i boiskiem. Lokalizacja szkoły wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców takich miejscowości, jak Bartąg, Jaroty i Ruś. Za sprawą nowej szkoły uczniowie będą mieli dogodne warunki do nauki i do minimum skróci się czas ich dojazdu na zajęcia.

Inwestycja w Dywitach zakłada rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej. Powstaną dodatkowe sale lekcyjne oraz zostaną zmodernizowane blok żywieniowy i sala sportowa. Ponadto w planie jest budowa szkolnego obserwatorium astronomicznego, z którego korzystać będą nie tylko uczniowie szkoły, ale także dzieci i młodzież z innych placówek z gmin ościennych.

Obie inwestycje, zarówno w Bartągu, jak i w Dywitach – podkreślił Krzysztof Marek Nowacki – to przykłady dalekowzrocznej polityki oświatowej włodarzy obu gmin. Samorządy te z pełną odpowiedzialnością realizują własne zadanie, jakim jest kształtowanie i rozwój bazy materialnej szkół. Uwzględniają przy tym to, co najważniejsze – potrzeby i oczekiwania środowisk lokalnych.

Gminy Stawiguda oraz Dywity otrzymały na realizację inwestycji szkolnych wsparcie od ministra finansów w wysokości 1 mln złotych każda. Oddanie szkoły w Bartągu przewidziane jest jeszcze w tym roku kalendarzowym. Pierwsze zajęcia w szkolnym obserwatorium astronomicznym w Dywitach odbędą się w przyszłym roku.