25 września 2017

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Panie / Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Uczniowie liceów ogólnokształcących i techników,

Informujemy, że Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) organizuje Olimpiadę Wiedzy o Rodzinie. Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Adresowana jest do wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Olimpiada składa się z 3 etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji okręgowych, eliminacji centralnych. Terminy eliminacji: szkolnych: 8 XI 2017 r.,  okręgowych: 28 II 2018 r.,  centralnych: 12 IV 2018 r. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody. Szkoły najliczniej reprezentowane otrzymają wyróżnienia. Informacje dla dyrektora – link.

Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie www.uwm.edu.pl/owor/