27 września 2017

Nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty przyznane nauczycielom w 2017 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że w 2017 r. decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom z województwa warmińsko – mazurskiego przyznanych zostało 32 nagrody. Serdecznie gratuluję Państwu osiągnięć i życzę kolejnych sukcesów.


Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki