5 października 2017

Granty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 2017/2018

Zapraszamy dyrektorów szkół oraz nauczycieli, wychowawców do udziału w grantach Warmińsko – Mazurskiego  Kuratora Oświaty. Poniżej zamieszczamy tematy szkoleń z informacją o realizatorach. Podane linki umożliwią bezpośrednie zarejestrowanie się na dany grant lub pobranie o nim informacji szczegółowych.

Temat: Biblioteka w szkole
Realizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Forma: Warsztaty
Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
Liczba uczestników: 100
Termin realizacji zadania :
1) Olsztyn: 7 listopada 2017 r.,
2) Ełk: 14 listopada 2017 r.,
3) Elbląg: 16 listopada 2017 r.

Miejsce realizacji:
1) Olsztyn: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, ul. Natalii Żarskiej 2,
2) Ełk: Hotel Rydzewski w Ełku, ul. Armii Krajowej 32,
3) Elbląg: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. K. Wojtyły w Elblągu, ul. Św. Ducha 25.

LINK


Temat: Sztuka w szkole
Realizator: Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Forma: Seminarium
Adresaci: Nauczyciele różnych typów szkół i placówek
Liczba uczestników: 120
Termin realizacji zadania :
1) Olsztyn: 7 listopada 2017 r.,
2) Ełk: 7 listopada 2017 r.,
3) Elbląg: 13 listopada 2017 r.

Miejsce realizacji:
1) Olsztyn: Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (10-507), przy ul. Kętrzyńskiego 10,
2) Ełk: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ełku (19-300), przy ul. Koszykowej 1,
3) Elbląg: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Wojska Polskiego 1.

Zgłoszenia na seminarium:
l.kogut@wmodn.elblag.pl


Temat: Jak wspierać dziecko-ucznia w sytuacji kryzysowej
Realizator: Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Forma: Konferencja
Adresaci: Nauczyciele różnych typów szkół
Liczba uczestników: 120
Termin realizacji zadania : Olsztyn: 13 listopada 2017 r.,
Miejsce realizacji:
Olsztyn: Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91 a


Temat: Misja wychowawcza współczesnej szkoły
Realizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim – Wydział Teologii, Katedry Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma: Konferencja z modułem dyskusji panelowej
Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy, katecheci
Liczba uczestników: 280
Termin: 25 października 2017 r.
Miejsce : Warmińsko-Mazurskiego Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, sala 52
Godzina: 10:00
LINK


Temat: Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny jako narzędzie wzmacniające wychowawczą rolę szkoły
Realizator: Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
Forma: warsztaty
Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół
Liczba uczestników: 75
Termin:  21 października 2017 r.
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego przy Al. Piłsudskiego 42, w Olsztynie (10-450).
LINK


Temat: Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny jako narzędzie wzmacniające wychowawczą rolę szkoły
Realizator: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Forma: warsztaty
Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół
Liczba uczestników: 50
Termin: 25 października 2017 r. ,15 listopada 2017 r.
Miejsce: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku przy ul. Sikorskiego 5 a w Ełku (19-300).
LINK


Temat: Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny jako narzędzie wzmacniające wychowawczą rolę szkoły
Realizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Forma: warsztaty
Adresaci: Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół
Liczba uczestników: 50
Termin: 25 października 2017 r., 27 października 2017 r.
Miejsce: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu (82-300)
LINK


Temat: Cyberbezpieczni w szkole i w domu
Realizator: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Forma: Konferencja
Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół
Liczba uczestników: 80
Termin: 8 listopada 2017 r.
Miejsce: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku przy ul. Sikorskiego 5 a w Ełku (19-300).
LINK


Temat: Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole
Realizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych Alna
Forma: wykłady i warsztaty
Adresaci: nauczyciele przedmiotów humanistycznych
Liczba uczestników: 40
Termin: Olsztyn: 4, 5, 19 listopada 2017 r., Ełk: 21, 22, 29 października 2017 r.
Miejsce: Olsztyn: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn,
Ełk: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. Sikorskiego 5 a,19-300 Ełk
LINK


Temat: Edukacja przez szachy
Realizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Forma: szkolenie
Liczba uczestników: 80
Termin: I zjazd 7 – 8 października 2017 r., II zjazd 14 – 15 października 2017 r., III zjazd 21 – 22 października 2017 r., IV zjazd 28 – 29 października 2017 r.
Miejsce: Liceum Ogólnokształcące Nr 11 ul. Kołobrzeska 9  w Olsztynie (10-444).
LINK


Temat: Dotknąć, zrozumieć, zaprogramować- innowacyjne podejście do nauki programowania
Realizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Forma: warsztaty
Liczba uczestników: 20
Termin: 27, 28 października 2017 r.
Miejsce: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu (82-300).
LINK


Temat: Szkolenie w zakresie programowania
Realizator: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Forma: warsztaty
Liczba uczestników: 20
Termin: 18, 28 października 2017 r.
Miejsce: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku przy ul. Sikorskiego 5 a w Ełku (19-300)
LINK


Temat: Dziecko ze spectrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
Realizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Forma: warsztaty
Liczba uczestników: 50
Termin: 17 – 19 października 2017 r.
Miejsce: Szkoła  Podstawowa Nr 25 w Olsztynie (10-684) ul. Wańkowicza 1
LINK


Temat: Dziecko ze spectrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
Realizator: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Forma: warsztaty
Liczba uczestników: 25
Termin: 26 października 2017 r.
Miejsce: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku przy ul. Sikorskiego 5 a w Ełku (19-300)
LINK


Temat: Dziecko ze spectrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
Realizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Forma: warsztaty
Liczba uczestników: 25
Termin: 26 października 2017 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 21 w Elblągu ul. Godlewskiego
LINK


Temat: Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego
Realizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Forma: Seminarium z elementami warsztatów
Adresaci: nauczyciele języka polskiego (różne etapy edukacyjne)
Liczba uczestników: 300
Termin: 16, 17 ,18 listopada 2017 r.
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie (10-551)  ul. Mickiewicza 6
LINK


Temat: Doradztwo zawodowe w szkole
Realizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Forma: konferencja
Adresaci: dyrektorzy szkól, nauczyciele, pedagodzy, doradcy zawodowi
Liczba uczestników: 250
Termin: 8 listopada 2017 r.
Miejsce: Warmiński Hotel & Conference  ul. Kołobrzeska 1 w Olsztynie (10-442)
LINK