11 października 2017

II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców – Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole

Fundacja „Rodzice Szkole”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zapraszają reprezentantów rad rodziców z całej Polski na Konferencję, która odbędzie się w dniu 28 października 2017 roku, w godz. 9:30 – 15:30, w Auli Roberta Schumana, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.radyrodzicow.pl.