11 października 2017

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Staświnach sztandaru oraz imienia Św. Franciszka z Asyżu

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski w minioną środę (04.10. br.) uczestniczył w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Staświnach sztandaru oraz imienia Św. Franciszka z Asyżu.

Uroczystości szkolne poprzedziła Msza Święta w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Miłkach, którą odprawili Biskup Pomocniczy Ełcki Romuald Kamiński oraz Ks. Marceli Ogar proboszcz Parafii. Podczas mszy Ksiądz Biskup poświęcił i pobłogosławił sztandar Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Staświnach. W drugiej części uroczystości, która odbyła się w szkole, sztandar został uroczyście przekazany uczniom ze wskazaniem dyrektora, aby swoją nauką i postawą umacniali autorytet szkoły, by sztandar był otoczony powszechnym szacunkiem, ponieważ jest symbolem narodowym. Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, gratulując wyboru patrona, podkreślił, że jest to zobowiązanie, zarówno dla Uczniów, jak i Nauczycieli oraz Rodziców. Obecność sztandaru w życiu szkoły niesie za sobą obowiązek kształcenia i wychowania młodzieży oraz prezentowania właściwych postaw.