11 października 2017

Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie                                             

W czwartek 28 września 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie.

Wykład inauguracyjny pt. „W poszukiwaniu wartości” wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Ostrowska z Uniwersytetu Warszawskiego, która podkreśliła, że wychowanie oznacza pomoc dziecku w odkrywaniu i rozumieniu wartości życia własnego i cudzego, a także dokonywaniu właściwych wyborów.

Głównym punktem programu była uroczystość wręczenia Certyfikatu Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie” kolejnej grupie szkół i placówek z naszego województwa. W tym roku Certyfikatem wyróżniono osiemnaście szkół i placówek, a pięć „Aktem przynależności do grupy szkół i placówek ubiegających się o Certyfikat”. Ponadto doceniono dziewięć szkół, które w tym roku odbiorą Krajowy Certyfikat. Dokument ten jest potwierdzeniem, że placówki pracują zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć.

Spotkanie podsumował Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, który odniósł się do zmian w systemie edukacji, podkreślając, że nie ma dobrej edukacji bez dobrych nauczycieli. Ponadto Kurator wskazał na wartość wychowania i rolę, jaką pełni społeczność szkolna w jej upowszechnianiu.