12 października 2017

Targi Edukacji i Pracy pt. „Przełam bariery dla Kariery” w Biskupcu

Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Biskupcu wraz z Burmistrzem Biskupca i Zespołem Szkół w Biskupcu zapraszają młodzież, pedagogów, nauczycieli, doradców zawodowych na Targi Edukacji i Pracy pt. „Przełam bariery dla Kariery”, które odbędą się dnia 17 października 2017 r. w godzinach 10:00-13:00 w Miejskiej Hali Sportowej przy Al. Broni 14 w Biskupcu.

Celem przedsięwzięcia jest pomoc młodzieży w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, prezentacja usług edukacyjnych i rynku pracy, przedstawienie oferty edukacyjno-szkoleniowej placówek oświatowych, a także umożliwienie młodym ludziom oraz osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z Biskupca i powiatu olsztyńskiego nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i specjalistami rynku pracy. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży uczącej się, absolwentów, osób poszukujących pracy i bezrobotnych.

W Targach Edukacji i Pracy w Biskupcu weźmie udział 29 wystawców w tym: pracodawcy, agencje zatrudnienia, służby mundurowe: WKU w Olsztynie, Policja, Straż Pożarna, instytucje rynku pracy, placówki edukacyjne oraz Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny. Targi stworzą doskonałą okazję do nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, przedstawicielami placówek edukacyjnych oraz specjalistami Ochotniczych Hufców Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia.

Na stoiskach będzie można uzyskać informacje na temat oferowanych usług rynku pracy, zapoznać się z ofertą bezpłatnych kursów zawodowych realizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP, uzyskać informacje o nowym projekcie wdrażanym przez Ochotnicze Hufce Pracy pt. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, zapoznać się z ofertami instytucji rynku pracy, placówek oświatowych, służb mundurowych.

Targi Edukacji i Pracy pt. „Przełam bariery dla Kariery” zostały objęte honorowym patronatem przez: Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęli: TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu specjaliści MCK OHP w Biskupcu ul. Pionierów 6, telefonicznie: 89 715 22 12 lub 89 715 22 11, e-mail: mckbiskupiec@ohp.pl.

Anna Czałpińska – doradca zawodowy- stażysta oraz Ewelina Chodup- pośrednik pracy-stażysta MCK OHP w Biskupcu
lub
Marek Obrębski- Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy kom. 603 092 495, tel./fax (89) 527 62 03 wew. 41