13 października 2017

Spotkania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, nauczycielami i rodzicami na temat aktualnego stanu wdrażania zmian w oświacie

Rozpoczęły się spotkania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami organów prowadzących, dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami w związku ze zmianami wprowadzanymi w szkołach w wyniku wdrożonej reformy oświaty. 11 października br. Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty spotkał się z Marianną Bogusławą Szydlik Wójtem Gminy Dźwierzuty. Kurator wraz z przedstawicielami samorządu i pracownikami Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyli wizyty w szkołach Gminy Dźwierzuty, podczas których omówiono kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem oświaty. Zwrócono szczególną uwagę na problemy małych szkół na terenie wiejskim. Spotkania te były okazją do przyjrzenia się osiągnięciom i potrzebom poszczególnych szkół. Kurator rozmawiał również z nauczycielami i rodzicami. Poinformował ich, że Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie podejmowało działania mające na celu wsparcie funkcjonowania małych szkół. Podobne wizyty w Gminie Kalinowo w powiecie ełckim odbył Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. Podczas spotkań omówiono działania związane z reformą edukacji.