13 października 2017

Życzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy
szkół i placówek
w województwie warmińsko-mazurskim

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa data w kalendarzu. W tym dniu kierujemy myśli ku szkole i nauczycielom. Uświadamiamy sobie, jak wielką wartością jest edukacja, jak duże znaczenie ma w życiu człowieka spotkanie właściwego nauczyciela. Nauczyciela, który zarazi pasją poznawania nauki, który rozbudzi zainteresowania, który sprawi, że szkoła staje się ciekawą przygodą. W tym dniu nie zapominamy również o tym, że bycie nauczycielem oznacza ciągłe dążenie do stawania się mistrzem dla swoich uczniów.

W Dniu Edukacji Narodowej kieruję do Państwa Nauczycieli wyrazy uznania za oddanie i zaangażowanie w nauczanie oraz wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję za codzienny trud, twórczą pracę na rzecz rozwoju szkół i placówek. W sposób szczególny dziękuję za kształtowanie postaw patriotycznych i podtrzymywanie pamięci o tradycji i historii naszego narodu.

Życzę, aby cele, które stawiają Państwo przed sobą urzeczywistniały się i przynosiły satysfakcję zawodową. Życzę zapału i sił do pokonywania trudności, a przede wszystkim zdrowia i zadowolenia osobistego.

Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Olsztyn, 13 października 2017 r.