18 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej na Warmii i Mazurach

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2017 na Warmii i Mazurach odbyły się w trzech największych miastach regionu: Ełku (13 października), Elblągu (16 października) i Olsztynie (17 października). Uroczystości zgromadziły licznie przybyłych gości: parlamentarzystów, władze samorządowe, przedstawicieli wyższych uczelni, instytucji oświatowych, związków zawodowych. Wyróżniających się nauczycieli nagrodzono odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi. Krzyże Zasługi otrzymało 7 osób. Największa grupa (247 osób) w dowód uznania za zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej odebrała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Doceniając wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, postanowieniem Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano 153 osoby. Ponadto nauczyciele otrzymali nagrody Ministra Edukacji Narodowej (26) oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (32).

Gratulując nauczycielom odznaczeń i wyróżnień, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podkreślił, że praca nauczyciela to wyjątkowe posłannictwo.

Jej efekty często przychodzą po latach, nie pracujemy tylko dla tych, którzy tu i teraz. Tworzymy dziedzictwo, które trwa z pokolenia na pokolenie – powiedział kurator.

Uroczystości miały podniosły charakter. Nie zabrakło również akcentów artystycznych. W Ełku wystąpili soliści Ełckiego Centrum Kultury oraz Mazurski Zespół Ludowy. W Elblągu swoje talenty prezentowali nauczyciele tamtejszych szkół. W Olsztynie zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu chóru Cantores Varmienses pod dyrekcją prof. Benedykta Błońskiego.