20 października 2017

Lista szkół/placówek nagrodzonych Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko – mazurskiego

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała szkoły/placówki do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikaty następującym szkołom i placówkom:

1 Gimnazjum – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku
2 Gimnazjum – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Lidzbarku
3 Gimnazjum Nr 2 – Branżowa Szkoła I Stopnia w Elblągu
4 Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
5 Gimnazjum Nr 9 – IX Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie
6 II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
7 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu
8 II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
9 Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie
10 Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie
11 Przedszkole Miejskie Nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie
12 Przedszkole Miejskie w Olsztynku
13 Przedszkole Nr 17 w Elblągu
14 Przedszkole Nr 26 w Elblągu
15 Przedszkole Nr 5 w Elblągu
16 Przedszkole Publiczne Nr 9 w Bartoszycach
17 Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
18 Publiczne Gimnazjum – Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Burkacie
19 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu
20 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
21 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach
22 Szkoła Podstawowa im Marszałka Polski J. Piłsudskiego w Janowie
23 Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rogóżu
24 Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Małdytach
25 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
26 Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie
27 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kandytach
28 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach
29 Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach
30 Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach
31 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie
32 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie
33 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
34 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi
35 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
36 Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu
37 Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie
38 Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu
39 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu
40 Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu
41 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie
42 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Dyw. Tadeusza Kościuszki w Ełku
43 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie
44 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie
45 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy
46 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku
47 Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie
48 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie
49 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie
50 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie
51 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu
52 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku
53 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu
54 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku
55 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
56 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie
57 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie
58 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku
59 Szkoła Podstawowa w Galwieciach
60 Szkoła Podstawowa w Kruszewcu
61 Szkoła Podstawowa w Zwierznie
62 Szkoła Podstawowa im. „Gazety Olsztyńskiej” w Dywitach
63 Technikum w Gołdapi
64 XII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Nr 23 im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie
65 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie
66 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach
67 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie
68 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie
69 Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
70 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
71 Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
72 Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku
73 Zespół Szkół Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu
74 Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu im. I Dyw. Tadeusza Kościuszki w Giżycku
75 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
76 Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie
77 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie
78 Zespół Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku
79 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie
80 Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie
81 Zespół Szkół Technicznych w Elblągu
82 Zespół Szkół w Bielicach
83 Zespół Szkół w Lubawie
84 Zespół Szkół w Mołtajnach
85 Zespół Szkół z U. J. N. w Górowie Iławeckim
86 Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie

Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszystkim szkołom i placówkom, które przystąpiły do tegorocznej edycji konkursu. Podejmowane przez Państwa działania służyły kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Realizacja wytyczonych zadań przyczyniła się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania patriotycznego. Zapraszamy do udziału w II edycji Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” 2017/2018.

Przypominamy, że Certyfikaty uzyskane w 2017 roku utracą ważność w dniu 31 grudnia 2020 r.
Nagrodzeni otrzymają zaproszenia na uroczystość wręczenia Certyfikatów (zaproszenia wyślemy do szkół).