3 listopada 2017

Konferencja dydaktyczna „Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych”

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zapraszają nauczycieli fizyki, chemii, geografii i biologii na konferencję „Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych”, która odbędzie się 13 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowym OEIiZK, przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie.

Celem konferencji będzie przedstawienie aktualnych trendów w nauczaniu, program wydarzenia obejmuje następującą tematykę: nauczanie metodą projektową, aktywizacja uczniów i wykorzystanie narzędzi ICT oraz metodyka wprowadzenia treści z pogranicza wielu przedmiotów na zajęciach lekcyjnych.

Integralną częścią konferencji będą warsztaty z twórcami najciekawszych, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych łączących tematy z pogranicza dziedzin takich, jak: fizyka, geografia, chemia i biologia. W konferencji wezmą także udział przedstawiciele partnerów zagranicznych. Po konferencji uczestnicy otrzymają Certyfikat Jakości Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych.

Rejestracja na konferencję trwa do 9 listopada br. włącznie, poprzez formularz internetowy dostępny na stronie: www.oeiizk.waw.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Program konferencji dostępny jest na stronie: sat.cbk.waw.pl. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: satproject@hotmail.com

W załączeniu program oraz zaproszenie na konferencję.

Załączniki

Program
Data: 2017-11-03, rozmiar: 513 KB
Zaproszenie na konferencję
Data: 2017-11-03, rozmiar: 672 KB