6 listopada 2017

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko–mazurskiego


Szanowni Państwo,
zbliża się okres jesienno-zimowy, krótsze dni, opady deszczu i gęste mgły – to wszystko pogarsza bezpieczeństwo na drogach. Szczególnie narażoną grupą w tym okresie są niechronieni uczestnicy ruchu, czyli przede wszystkim piesi. Trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że piesi mogą być niewidoczni dla innych uczestników ruchu, stąd też tak ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy poruszający się po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym po drodze gdzie nie ma chodnika, jest obowiązany do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla kierujących pojazdami.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród rodziców, dzieci i młodzieży z Państwa szkół i placówek w zakresie obowiązku stosowania przez pieszych poruszających się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych. Odblaski to nie tylko akcesoria, jakie musimy nosić, żeby uniknąć kary, ale przede wszystkim elementy, które mogą uratować życie.

Apelujmy do dzieci, aby zachowały szczególną ostrożność na drodze, nie bagatelizowały ostrzeżeń, zakazów, nakazów noszenia elementów odblaskowych!

Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty