8 listopada 2017

Projekt UNICEF Polska „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”

UNICEF Polska zaprasza szkoły i przedszkolna do udziału w projekcie pn. „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”.

Celem projektu jest:

  • Pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka.
  • Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego.
  • Zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i koców dla dzieci z Syrii.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.unicef.pl (w zakładce „współpraca
ze szkołami”). Rejestracji placówki do projektu dokonuje Koordynator akcji – wyznaczony przez szkołę.

Wszystkie szkoły, które zrealizują projekt, otrzymają „Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki”
w roku szkolnym 2017/2018.

Ewentualne pytania dotyczące projektu można kierować do koordynatora akcji Małgorzaty Połowniak-Dąbrowskiej, e-mail: szkoly@unicef.pl