8 listopada 2017

Szkolenie skierowane na rozwój praktycznych umiejętności dyrektorów szkół z zakresu jednostkowego i zespołowego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych/stresowych, które mogą wystąpić w codziennej pracy w szkole/placówce oświatowej

Informujemy, że Instytut Bezpieczeństwa Społecznego (IBS) z Warszawy w wyniku uzgodnień z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadzi szkolenie skierowane na rozwój praktycznych umiejętności dyrektorów szkół z zakresu jednostkowego i zespołowego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych/stresowych, które mogą wystąpić w codziennej pracy w szkole/placówce oświatowej.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Przewidywany czas trwania szkolenia to ok. 4 godziny.

Szczegółowy program szkolenia zamieszczony zostanie w późniejszym terminie.

Ze względów organizacyjnych prosimy wszystkich zainteresowanych o zapisanie się na szkolenie do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 12.00. za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod komunikatem. Szkolenie dla uczestników jest nieodpłatne. Organizatorzy szkolenia nie pokrywają kosztów podróży uczestników.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie pocztą elektroniczną (korespondencja zostanie skierowana na adres e-mail podany w formularzu).

FORMULARZ