13 listopada 2017

Konferencja – „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Zaproszenie do udziału w konferencji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół województwa warmińsko-mazurskiego

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017 roku, w godz. 10.00-14.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, s. 52.

Jej celem jest zaprezentowanie nowych rozwiązań dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podczas konferencji przeprowadzimy dyskusję z udziałem uczestników na ww. temat.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym programem wydarzenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Zapisów należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie www.ko.olsztyn.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy Państwa, aby daną szkołę/placówkę reprezentował jeden przedstawiciel.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 89/52 32 584 lub adresem e-mail: azdaniukiewicz@ko.olsztyn.pl, kluczko@ko.olsztyn.pl.

 

Rejestracja

 

Załącznik:

Program konferencji