13 listopada 2017

Spotkanie konsultacyjne w sprawie propozycji nowego modelu kształcenia nauczycieli przygotowanej w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie zaprasza na  Spotkanie konsultacyjne w sprawie propozycji nowego modelu kształcenia nauczycieli przygotowanej w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  realizuje  projekt,  w  ramach  którego powołany  przez  ministra  zespół  ekspertów  ma  za  zadanie  opracować  wstępną  i  końcową wersję  przykładowych  programów  kształcenia  nauczycieli  w  szkołach  wyższych  w  ramach projektu  pozakonkursowego  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  pn.  „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”.

Celem  projektu  jest  modernizacja  systemu  kształcenia  nauczycieli  w  szkołach wyższych poprzez opracowanie przykładowych programów kształcenia nauczycieli. Wyniki  prac  zespołu  zostaną  wykorzystane  przy  przygotowaniu  konkursu, planowanego  do  ogłoszenia  na  2018  rok,  w  ramach  III  osi  priorytetowej  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W  finalnej  fazie  projektu  organizowanych jest  15  spotkań,  w  celu  skonfrontowania wypracowanych  przez  zespół  ekspertów  wstępnych  wersji  programów  kształcenia  z przedstawionymi  podczas  wcześniejszych  spotkań  diagnozujących  postulatów  środowisk akademickich,  pracowników  oświaty  oraz  otoczenia  społeczno-gospodarczego.  Wnioski  z tych  spotkań  będą  podstawą  do  wprowadzenia  ewentualnych  modyfikacji  i  korekt  w przygotowanej przez zespół ekspertów propozycji.

 

Miasta w których planowane są spotkania konsultacyjne (listopad – grudzień 2017 r.):

23.11.2017 /czwartek/ – Poznań – zgłoszenia przyjmowane są do 13.11.2017 do godz. 11:00

23.11.2017 /czwartek/ – Warszawa – zgłoszenia przyjmowane są do 13.11.2017 do godz. 11:00

24.11.2017 /piątek/ – Kraków – zgłoszenia przyjmowane są do 13.11.2017 do godz. 11:00

27.11.2017 /poniedziałek/ – Rzeszów – zgłoszenia przyjmowane są do 20.11.2017 do godz. 11:00

27.11.2017 /poniedziałek/ – Gdańsk – zgłoszenia przyjmowane są do 20.11.2017 do godz. 11:00

29.11.2017 /środa/ –  Lublin- zgłoszenia przyjmowane są do 21.11.2017 do godz. 11:00

01.12.2017 /piątek/ – Warszawa- zgłoszenia przyjmowane są do 21.11.2017 do godz. 11:00

04.12.2017 /poniedziałek/ – Poznań- zgłoszenia przyjmowane są do 22.11.2017 do godz. 11:00

04.12.2017/poniedziałek/ –  Kraków – zgłoszenia przyjmowane są do 22.11.2017 do godz. 11:00

06.12.2017 /środa/ – Wrocław- zgłoszenia przyjmowane są do 28.11.2017 do godz. 11:00

08.12.2017 /piątek/ – Kraków- zgłoszenia przyjmowane są do 28.11.2017 do godz. 11:00

08.12.2017/piątek/ –  Szczecin – zgłoszenia przyjmowane są do 28.11.2017 do godz. 11:00

11.12.2017 /poniedziałek/ – Warszawa- zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2017 do godz. 11:00

12.12.2017 /wtorek/ – Gdańsk- zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2017 do godz. 11:00

13.12.2017 /środa/ – Wrocław – zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2017 do godz. 11:00

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (adres spotkania zostanie przekazany zarejestrowanym uczestnikom, najpóźniej na dwa dni przed terminem).

Spotkania  odbędą  się  tylko  w  tych  miastach,  w  których  frekwencja  wynosić  będzie ponad 20 osób, z możliwością przepisania na inne spotkanie.

Adresaci:  przedstawiciele środowiska oświatowego, jednostki oświatowe

 

Rejestracja na spotkanie:

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: katarzyna.heith@nauka.gov.pl, zgodnie z w/w terminami. O możliwości uczestnictwa w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się na jedno z w/w spotkań.

Liczba miejsc jest ograniczona, na każde spotkanie przewidzianych jest 50 miejsc.

Materiały zostaną przekazane drogą elektroniczną zarejestrowanym uczestnikom, najpóźniej na dwa dni przed terminem spotkania.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zwraca kosztów dojazdu uczestników.

Program spotkania:

10:45  –  11:00     Rejestracja uczestników / Kawa powitalna

11:00  –  13:00  Prezentacja  przygotowanej  przez  Zespół  Ekspertów  propozycji  modelu

kształcenia przyszłych nauczycieli

13:00 – 13:30      Obiad

13:30 – 15:00      Dyskusja wokół zaprezentowanej przez Zespół Ekspertów propozycji

15:00 – 16:00      Konkluzje i wnioski z dyskusji

16:00                  Zakończenie