14 listopada 2017

BohaterON – włącz historię!

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele.

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: bohateron.pl