16 listopada 2017

Szacunek dla flagi RP i hymnu narodowego

LINK