22 listopada 2017

Ogólnopolski konkurs „Normalizacja i ja” skierowany do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych wszystkich typów

Już po raz szósty Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich typów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym organizator proponuje trzy kategorie wyrazu dla uczniów: komiks, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Cele Konkursu:

  1. Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  2. Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  3. Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Aby wziąć udział w konkursie należy najpóźniej do 8 stycznia 2018 r. zapisać się przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej organizatora.

Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2017 roku do 25 stycznia 2018 roku. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu i wypełnić zawarte w Regulaminie oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: wiedza.pkn.pl