22 listopada 2017

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki w dniu 7 listopada 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

– kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
– inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez:
– jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski na w/w zadania należy składać do dnia 29 listopada 2017 r.

Więcej informacji:
www.msit.gov.pl
bip.msit.gov.pl

Załączniki