1 grudnia 2017

Kalendarium wydarzeń w Roku dla Niepodległej

Data wydarzenia Nazwa/tytuł Rodzaj/forma Organizator/adres Adresaci
31.05.2018 –  31.01.2019 Szkoła Niepodległej konkurs Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej szkoły wszystkich typów
14.05.2018 Konferencja „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”. Wychowanie ku wartościom jako wyzwanie i zadanie szkoły konferencja Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Olsztynie szkoły wszystkich typów
17.04.2018 Drogi do niepodległości konferencja I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida społeczność lokalna
21-22.03.2018 Śladami Noblistów Polskich – Władysław Stanisław Reymont spektakl Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku społeczność lokalna
09.03.2018 Młodzi Nieugięci – Pozostaną w Naszej Pamięci widowisko Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie społeczność lokalna
27.02.2018 Epopeja legionowa – wystawa wystawa Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie wszyscy
19.02.2018 Początki władzy ustawodawczej II RP. Fundament polskiej demokracji i niepodległości konferencja Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
12.02.2018 Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu konferencja Fundacja Commodus, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
10.01.2018 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” konkurs Senat Rzeczypospolitej Polskiej uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
15.12.2017 Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922” konkurs Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. uczniowie szkół podstawowych z klas IV–VII, klas gimnazjalnych, branżowych szkół I stopnia oraz oddziałów zasadniczych szkół zawodowych
11.12.2017 Inauguracja Akademii Niepodległości wykład Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie Gietrzwałd, społeczność lokalna
11.12.2017 Inauguracja Akademii Niepodległości wykład Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku Grajewo, społeczność lokalna
11.12.2017 Inauguracja Akademii Niepodległości wykład Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku Działdowo, społeczność lokalna
05.12.2017 „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości” konkurs Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
05.12.2017 Śniadanie z Marszałkiem wydarzenie Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu społeczność lokalna
16.11.2017 „O Niepodległą i dla Niepodległej. Harcerze w służbie Ojczyźnie” konferencja Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty harcerze, nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
11.11.2017 Wojewódzkie Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości uroczystość Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Prezydent Olsztyna, Metropolita Warmiński środowisko lokalne
11.11.2017 „Nasza Niepodległa” uroczystość Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach
ul. Szkolna 8
11-500 Wilkasy
środowisko lokalne
06.11.2017 „Świadectwa Przeszłości – Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny?” konkurs Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie. uczniowie szkół podstawowych (klasy 6-7), oddziałów gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.