8 grudnia 2017

Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele przedmiotów humanistycznych,

Uprzejmie informujemy, iż Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowały kolejną edycję szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Cykl zatytułowany jest „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”, będzie trwał przez dwa lata i zakończy się w roku szkolnym 2018/2019.

W związku z tym Delegatura IPN w Olsztynie, Kuratorium Oświaty oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zapraszają na pierwsze zajęcia z tematu „Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768-1877”, które odbędą się w lutym 2018 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Turowskiego 3 (dokładniejsze dane dotyczące dnia i godziny zostaną ustalone w styczniu 2018 r. i osoby zainteresowane zostaną poinformowane telefoniczne lub mailowo).

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu (89) 534 96 90 do 20 grudnia br. Liczba miejsc ograniczona! W pierwszej kolejności rekrutowani będą nauczyciele, którzy nie brali udziału w poprzednim cyklu szkoleń IPN-MEN.

Cykl obejmuje cztery spotkania w obrębie dwóch tematów przewodnich – „Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768-1877” oraz „Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy 1908-1918”. Prezentacja każdego zagadnienia składać się będzie z trzech elementów – w tym wykładu i warsztatów metodycznych.

Szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej trzech z czterech spotkań oraz przeprowadzą i udokumentują po każdym z nich co najmniej dwa zajęcia (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego itp.) otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat IPN-MEN. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej dwóch lub większej ilości spotkań, ale bez przeprowadzenia zajęć, otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Więcej informacji pod numerem telefonu 89 521-48-14, e-mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl.