9 stycznia 2018

AKADEMIA TVP – klasy patronackie w liceach i technikach

Informujemy, że Telewizja Polska S.A w ramach prowadzonej Akademii TVP przygotowała specjalną ofertę, skierowaną w szczególności do uczniów:

liceów ogólnokształcących prowadzących kształcenie w klasach o profilu dziennikarskim, dziennikarsko-historycznym, dziennikarsko-artystycznym, filmowym;

techników prowadzących naukę zawodu w branży elektronicznej, telekomunikacyjnej oraz elektrotechnicznej.

Przedstawiona przez TVP oferta jest bezpłatna. Obejmuje m.in. możliwość udziału uczniów w zajęciach zorganizowanych w Akademii Telewizyjnej prowadzonej przez najlepszych specjalistów i trenerów, możliwość odbycia praktyk wakacyjnych i weekendowych w wielu działach TVP S.A oraz organizację zjazdów i obozów szkoleniowych. Propozycja współpracy szkół z TVP może obejmować również specjalistyczne doradztwo skierowane do nauczycieli, opiniowanie szkolnych projektów i przedsięwzięć z dziedziny mediów, a także organizację e-learningowych kursów wspierających naukę zawodów z szeroko pojętej branży telewizyjnej.

W załączeniu szczegółowe informacje.

Więcej informacji – Marek Łagowski, Akademia TVP, tel. 601 600 968, e-mail: marek.lagowski@tvp.pl

Załączniki

Oferta Akademia Telewizji Polskiej
Data: 2018-01-09, rozmiar: 772 KB