23 stycznia 2018

47 Olimpiada Biologiczna

W minioną sobotę (20 stycznia br.) na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyły się zawody II stopnia 47 Olimpiady Biologicznej. W uroczystej inauguracji wziął udział Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Zwracając się do zebranych, kurator pogratulował uczniom pasji naukowej, dociekliwości i pracowitości. Podziękował również nauczycielom i opiekunom olimpijczyków za wspieranie młodzieży w rozwijaniu zainteresowań. Aby uczestniczyć w zawodach II stopnia uczniowie musieli na etapie szkolnym przygotować pracę badawczą z biologii, rozwiązać test z wiedzy i uzyskać wymaganą liczbę punktów. Podczas etapu okręgowego młodzi biolodzy przystępują do egzaminu pisemnego. Do etapu centralnego zawodów zakwalifikowani zostają uczestnicy, którzy uzyskali najwyższy wynik w egzaminie okręgowym oraz pozytywną ocenę formalną pracy badawczej. Kwalifikacji tej dokonuje Komitet Główny Olimpiady Biologicznej.