26 stycznia 2018

Praca dydaktyczna za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli nauczania początkowego, języka polskiego i historii do pracy dydaktycznej za granicą. Szczegółowe informacje związane z rekrutacją nauczycieli znajdują się na stronie internetowej www.orpeg.pl