9 lutego 2018

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów kształcenia ogólnego

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii.

E-materiały zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z wykorzystaniem różnych rodzajów multimediów – audiobooków, cykli krótkich filmów edukacyjnych oraz ćwiczeń interaktywnych.

Informacje dotyczące konsultacji znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem: www.ore.edu.pl

Konsultacje otwarte są do 28 lutego 2018 r.