12 lutego 2018

Pilne. Podział dotacji Wychowanie przedszkolne na 2018 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok.

W związku z powyższym proszę o dokonanie podziału określonej kwoty dotacji dla gminy i powiatu z wyszczególnieniem na rozdziały klasyfikacji budżetowej według wzoru (tabela 1 do pobrania).

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz gmin i powiatów z wyszczególnionymi kwotami (kwoty zaznaczone są kolorem żółtym), naliczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – tabela do pobrania.

Powyższą informację według wzoru załączonej tabeli Nr 1 należy przesłać w terminie do dnia 15 lutego 2018 roku do godz. 1500 w wersji elektronicznej (skan) na adres: sliczynska@ko.olsztyn.pl lub estolarczyk@ko.olsztyn.pl lub kgawronska@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpi w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Informacji udzielają: Anna Śliczyńska, Elżbieta Stolarczyk, Karina Gawrońska tel. 89 52 32 559.

Załączniki